Zadelmakersdonk 601, 7326 JW Apeldoorn

055-5402000 info@abrs.nl

Algemene voorwaarden


Reparatie Voorwaarden van A&B reparatie en installatie service.
Cliënt gaat akkoord met onderstaande voorwaarden na het geven van een opdracht aan A&B reparatie en installatie service. Dit kan schriftelijk, e-mail, telefoon etc.

1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de cliënt zijn opgegeven. Indien geen duidelijke klachten zijn opgegeven worden de door de monteur geconstateerde gebreken/fouten hersteld.

2. De reparatieprijs wordt vastgesteld op basis van het starttarief, en het aantal arbeidsperioden, de eventueel te gebruiken materialen (onderdelen) en indien nodig de ophaal – en terugbezorgkosten en eventuele verzend en/of administratiekosten.
Dit alles is inclusief BTW. Er kunnen geen andere kosten in rekening gebracht worden. De reparatie, c.q. onderzoekskosten dienen direct contant/per pin aan de monteur te worden betaald.

Te weten starttarief is binnen de Stedendriehoek van Apeldoorn € 79,00 voorrijden incl. BTW en 30 min. werktijd. Elke verdere 10 min. is € 15,- .

Buiten de Stedendriehoek van Apeldoorn € 99,00 voorrijden incl. BTW en 20 min. werktijd. Elke verdere 10 min. € 15,- .

3. Op verzoek van cliënt geeft de monteur een prijsopgave

a. Als bij onderzoek blijkt dat de reparatie hoger zal zijn dan de prijsopgave, dan wordt aan de cliënt gevraagd of hij/zij het apparaat voor een hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de cliënt (bij schriftelijke prijsopgave is ook een schriftelijke bevestiging van cliënt noodzakelijk om tot reparatie over te gaan).

b. De cliënt kan eventueel van verdere dienstverlening door de reparateur afzien en eventueel gedemonteerde apparaten worden in overleg met cliënt gedeeltelijk of geheel weer gemonteerd. De cliënt betaalt dan het starttarief en de gewerkte periodes ( incl. BTW en eventuele administratiekosten en ophaal – en bezorgkosten)

c. Indien voor reparatie onderdelen door derden geleverd moeten worden, zal de reparateur geen extra kosten in rekening brengen voor het 2e bezoek (alleen de gewerkte periodes en de onderdelen/materialen) en zal hij trachten de cliënt te informeren over de vermoedelijke wachttijd. De cliënt kan de reparateur niet aan deze wachttijd houden.

4. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt er bij reparatie uitsluitend gebruikgemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met de cliënt is besproken, ruilonderdelen.

5. Een reparatie zal op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Indien dit niet mogelijk is zal
de monteur dit aan de cliënt meedelen en het apparaat niet repareren en afkeuren voor verder gebruik.

6. De reparateur is aansprakelijk voor diefstal, verlies en uiterlijk zichtbare schade aan de apparaten welke worden meegenomen voor reparatie, alsmede voor verlies van
toebehoren en accessoires.

7. Na reparatie ontvangt de cliënt een reparatierapport inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.

8. De reparateur geeft na een voltooide reparatie een garantie van drie maanden op arbeid/voorrijden en 6 maanden op onderdelen. Deze garantie gaat in na betaling van de uitgevoerde reparatie. Op schoonmaak – c.q. onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem -, water -,of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

9. Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, zal de reparateur een prijsopgave doen van deze nieuwe reparatie.

a. Bij de zelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de reparatie niet zijn vervangen berekend.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de cliënt berekend, uitgezonderd het starttarief.

c. Na een hernieuwde reparatie begint in de artikel 8 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen.

10. Na onderzoek c.q. reparatie van het aangemelde apparaat, dient de cliënt de
rekening direct aan de monteur te voldoen.

11. Inzake het plaatsen van nieuwe apparaten. Als de oude bekabeling, stekkers of gas/waterslangen verouderd zijn worden deze vervangen door nieuwe om kortsluiting en/of lekkage te voorkomen, dit om onveilige en levensbedreigende situaties te voorkomen de kosten voor deze onderdelen/materialen komen bovenop de installatiekosten als klant dit niet wenst wordt het desbetreffende apparaat niet aangesloten/geïnstalleerd door A&B reparatie en installatie service.

12. Reparatie aan apparaten waarvoor nog fabrieksgarantie geldt word alleen gedaan op uitdrukkelijke wens van cliënt, A&B reparatie en installatie service kan niet aansprakelijk worden gesteld als hierdoor de garantie komt te vervallen.